یافتن کالاها و سرویسها

PND050M
50 مگابایت فضای دیسک - 500 مگابایت پهنای باند - 5 اکانت ایمیل - 3 عدد دیتابیس
120,000Rls سالانه
PND100M
100 مگابایت فضای دیسک - 1000 مگابایت پهنای باند - 10 اکانت ایمیل - 6 عدد دیتابیس
230,000Rls سالانه
PND200M
200 مگابایت فضای دیسک - 2000 مگابایت پهنای باند - 20 اکانت ایمیل - 10 عدد دیتابیس
430,000Rls سالانه
PND300M
300 مگابایت فضای دیسک - 3000 مگابایت پهنای باند - 30 اکانت ایمیل - 15 عدد دیتابیس
650,000Rls سالانه
PND500M
500 مگابایت فضای دیسک - 5000 مگابایت پهنای باند - 100 اکانت ایمیل - 15 عدد دیتابیس
1,050,000Rls سالانه
PND800M
800 مگابایت فضای دیسک - 8000 مگابایت پهنای باند - 200 اکانت ایمیل - 25 عدد دیتابیس
1,650,000Rls سالانه