یافتن محصولات و سرویس ها

SPDD010G
10 گیگا بایت فضای هاست - پهنای باند آزاد - بدون امکان نصب اسکریپت - تعداد نامحدود شناسه FTP - کنترل پنل DirectAdmin - تعداد پارک دامنه و زیردامنه آزاد
105,000Rls ماهانه
1,050,000Rls سالانه
SPDD020G
20 گیگا بایت فضای هاست - پهنای باند آزاد - بدون امکان نصب اسکریپت - تعداد نامحدود شناسه FTP - کنترل پنل DirectAdmin - تعداد پارک دامنه و زیردامنه آزاد
195,000Rls ماهانه
1,950,000Rls سالانه
SPDD050G
50 گیگا بایت فضای هاست - پهنای باند آزاد - بدون امکان نصب اسکریپت - تعداد نامحدود شناسه FTP - کنترل پنل DirectAdmin - تعداد پارک دامنه و زیردامنه آزاد
455,000Rls ماهانه
4,550,000Rls سالانه
SPDD100G
100 گیگا بایت فضای هاست - پهنای باند آزاد - بدون امکان نصب اسکریپت - تعداد نامحدود شناسه FTP - کنترل پنل DirectAdmin - تعداد پارک دامنه و زیردامنه آزاد
780,000Rls ماهانه
7,800,000Rls سالانه
SPDD200G
200 گیگا بایت فضای هاست - پهنای باند آزاد - بدون امکان نصب اسکریپت - تعداد نامحدود شناسه FTP - کنترل پنل DirectAdmin - تعداد پارک دامنه و زیردامنه آزاد
1,170,000Rls ماهانه
11,700,000Rls سالانه