یافتن کالاها و سرویسها

بازیابی پشتیبان
بازیابی داده ها از روی فایلهای پشتیبان (Backup)
100,000Rls به صورت یک بار
خدمات - حساب کاربری 1
خدمات - حساب کاربری 1
10,000Rls به صورت یک بار
نصب اولیه CMS
نصب ، راه اندازی و تنظیمات اولیه CMS
350,000Rls به صورت یک بار
نوسازی (Reset) حساب فضای داده (Host)
حذف تمامی اطلاعات و حساب کاربری و ایجاد دوباره آن.
50,000Rls به صورت یک بار
پیگیری ثبت دامنه خاص
پیگیری ثبت دامنه های خاص
800,000Rls به صورت یک بار