یافتن محصولات و سرویس ها

SPCP0200M
200 مگابایت فضا - 6000 مگابایت ترافیک - 200 اکانت ایمیل - 20 عدد دیتابیس
600,000Rls سالانه
SPDP0500M
500 مگابایت فضا - 15000 مگابایت ترافیک - 500 اکانت ایمیل - 40 عدد دیتابیس
1,200,000Rls سالانه
SPCP1000M
1000 مگابایت فضا - 30000 مگابایت ترافیک - 1000 اکانت ایمیل - 70 عدد دیتابیس
1,950,000Rls سالانه